Sản phẩm khuyến mãi

Ghế Cắt Tóc

New
Sale
Ghế cắt tóc nữ 607
New
Sale
Ghế cắt tóc nữ 1108
New
Ghế Cắt Tóc : N4143
New
Ghế Cắt Tóc : 3223
New
Ghế Cắt Tóc : 3122
New
Ghế Cắt Tóc : 0634
New
Ghế Cắt Tóc : 0332
New
Sale
Ghế Cắt Tóc : 2935

Giường Gội Đầu

New
Giường Gội Đầu: 7112
New
Giường Gội Đầu: 6819
Sale
Giường Gội Đầu : 5907

Giường Gội Đầu : 5907

1,750,000 đ
1,850,000 đ
-5%
New
Giường Gội Dưỡng Sinh: 801

Giường Gội Dưỡng Sinh: 801

2,880,000 đ
3,200,000 đ
-10%
Sale
Sale
Giường Gội Đầu 2in1 : 5316
Sale
Sale
Giường Gội Đầu 2in1 : 7003
Sale
Giường Gội: 5004

Giường Gội: 5004

1,950,000 đ
2,150,000 đ
-9%

Ghế Đôn

Phụ Kiện Thay Thế

Ty Ngả Nam : 699

Ty Ngả Nam : 699

350,000 đ
Gật Gù : 698

Gật Gù : 698

500,000 đ
Hoa Sen : 882

Hoa Sen : 882

200,000 đ
250,000 đ
-20%
New
Sale
Mâm Vuông Mạ Hoài Cổ : 694

Giường Massage & Ghế Chờ

Sale
Ghế Sofa , Ghế Chờ 646A
Sale
Ghế Sofa , Ghế Chờ 646
Sale
Massage : 6504

Massage : 6504

2,100,000 đ
Giường Massage : 6302

Giường Massage : 6302

1,400,000 đ
1,500,000 đ
-7%

Gói Combo Sản Phẩm

Gói Combo 5 : 8 Gương & 8 Ghế

Gói Combo 5 : 8 Gương & 8 Ghế

45,000,000 đ
49,000,000 đ
-8%
New
Gói Combo 4 : 2 Gương & 2 Ghế

Gói Combo 4 : 2 Gương & 2 Ghế

14,000,000 đ
15,000,000 đ
-7%
New
Gói Combo 3 : 6 Gương & 6 Ghế

Gói Combo 3 : 6 Gương & 6 Ghế

35,000,000 đ
40,000,000 đ
-13%
New
Gói Combo 2 : 5 Gương & 5 Ghế

Gói Combo 2 : 5 Gương & 5 Ghế

33,000,000 đ
36,000,000 đ
-8%
Gói Combo 1 : 3 Gương & 3 Ghế

Gói Combo 1 : 3 Gương & 3 Ghế

24,000,000 đ
29,000,000 đ
-17%

Gương - Tủ

Ghế Cắt Tóc

New
Sale
Ghế cắt tóc nữ 607
New
Sale
Ghế cắt tóc nữ 1108
New
Ghế Cắt Tóc : N4143
New
Ghế Cắt Tóc : 3223
New
Ghế Cắt Tóc : 3122
New
Ghế Cắt Tóc : 0634
New
Ghế Cắt Tóc : 0332
New
Sale
Ghế Cắt Tóc : 2935

Giường Gội Đầu

New
Giường Gội Đầu: 7112
New
Giường Gội Đầu: 6819
Sale
Giường Gội Đầu : 5907

Giường Gội Đầu : 5907

1,750,000 đ
1,850,000 đ
-5%
New
Giường Gội Dưỡng Sinh: 801

Giường Gội Dưỡng Sinh: 801

2,880,000 đ
3,200,000 đ
-10%
Sale
Sale
Giường Gội Đầu 2in1 : 5316
Sale
Sale
Giường Gội Đầu 2in1 : 7003
Sale
Giường Gội: 5004

Giường Gội: 5004

1,950,000 đ
2,150,000 đ
-9%

Gói Combo Sản Phẩm

Gói Combo 5 : 8 Gương & 8 Ghế

Gói Combo 5 : 8 Gương & 8 Ghế

45,000,000 đ
49,000,000 đ
-8%
New
Gói Combo 4 : 2 Gương & 2 Ghế

Gói Combo 4 : 2 Gương & 2 Ghế

14,000,000 đ
15,000,000 đ
-7%
New
Gói Combo 3 : 6 Gương & 6 Ghế

Gói Combo 3 : 6 Gương & 6 Ghế

35,000,000 đ
40,000,000 đ
-13%
New
Gói Combo 2 : 5 Gương & 5 Ghế

Gói Combo 2 : 5 Gương & 5 Ghế

33,000,000 đ
36,000,000 đ
-8%
Gói Combo 1 : 3 Gương & 3 Ghế

Gói Combo 1 : 3 Gương & 3 Ghế

24,000,000 đ
29,000,000 đ
-17%

Ghế Làm Móng

Ghế Làm Móng

Ghế Làm Móng

8,200,000 đ

Tin tức - Sự kiện

Cần số vốn bao nhiêu để mở được một tiệm cắt tóc nho nhỏ, xinh xinh?

Cần số vốn bao nhiêu để mở được một tiệm cắt tóc nho nhỏ, xinh xinh?
Những dự án đã hoàn thành
Những dự án đã hoàn thành
Những dự án đã hoàn thành
Khách hàng trúng thưởng tháng 03/2018