Sản phẩm khuyến mãi

Ghế Cắt Tóc

Sale
Ghế Cắt Tóc : 607

Ghế Cắt Tóc : 607

1,400,000 đ
Sale
Ghế Cắt Tóc : 845

Ghế Cắt Tóc : 845

1,800,000 đ
2,300,000 đ
-22%
Sale
Ghế Cắt Tóc : 844

Ghế Cắt Tóc : 844

2,400,000 đ
Ghế Cắt Tóc : 842

Ghế Cắt Tóc : 842

3,300,000 đ
Ghế Cắt Tóc : 838

Ghế Cắt Tóc : 838

2,300,000 đ
Ghế Cắt Tóc : 837

Ghế Cắt Tóc : 837

2,800,000 đ
Ghế Cắt Tóc : 836

Ghế Cắt Tóc : 836

1,700,000 đ
New
Ghế Cắt Tóc : 835

Ghế Cắt Tóc : 835

1,800,000 đ

Giường Gội Đầu

New
Giường Gội: 667

Giường Gội: 667

4,500,000 đ
Sale
Giường Gội : 674

Giường Gội : 674

3,000,000 đ
New
Giường Gội : 666

Giường Gội : 666

3,500,000 đ
New
Giường Gội : 862

Giường Gội : 862

2,500,000 đ
New
Giường Gội : 855

Giường Gội : 855

2,100,000 đ
Giường Gội : 857

Giường Gội : 857

2,300,000 đ
New
Giường Gội : 851

Giường Gội : 851

2,100,000 đ
New
Giường Gội : 850

Giường Gội : 850

1,900,000 đ

Ghế Đôn

Phụ Kiện Thay Thế

Giường Massage & Ghế Chờ

Sale
Massage : 665

Massage : 665

2,100,000 đ

Gói Combo Sản Phẩm

Gói Combo 5 : 8 Gương & 8 Ghế

Gói Combo 5 : 8 Gương & 8 Ghế

45,000,000 đ
49,000,000 đ
-8%
Gói Combo 4 : 2 Gương & 2 Ghế

Gói Combo 4 : 2 Gương & 2 Ghế

14,000,000 đ
15,000,000 đ
-7%
Gói Combo 3 : 6 Gương & 6 Ghế

Gói Combo 3 : 6 Gương & 6 Ghế

38,000,000 đ
40,000,000 đ
-5%
Gói Combo 2 : 5 Gương & 5 Ghế

Gói Combo 2 : 5 Gương & 5 Ghế

33,000,000 đ
36,000,000 đ
-8%
Gói Combo 1 : 3 Gương & 3 Ghế

Gói Combo 1 : 3 Gương & 3 Ghế

21,550,000 đ
23,550,000 đ
-8%

Gương - Tủ