Hình thức thanh toán

Cập nhật: 2017-01-18 11:55:25
Lượt xem: 1283

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán:
Thanh toán trực tiếp (Tại cửa hàng):

Hotline: 0986.828.662

Địa chỉ :  

   Cửa hàng: QL39A, An  Chiểu 2, Liên Phương, TP.Hưng Yên

   Xưởng: QL39A, An  Chiểu 2, Liên Phương, TP.Hưng Yên


Thanh toán chuyển khoản (online):
Chủ tài khoản: Trần Huy Linh
 . Số tài khoản: 2400205150303
 . Ngân hàng: Agribank Tỉnh Hưng Yên

-----------------------------

Chủ tài khoản: Trần Huy Linh
 . Số tài khoản: 1021000000422
 . Ngân hàng: Vietcombank Chi Nhánh Phố Hiến

Các bài viết khác